Åldern berör oss alla

Med ålderns rätt!

Dags att skrida från ord till handling.

MED ÅLDERNS RÄTT är en folkrörelse startad av sju ålderdomsförbund med kvalitativa värden. Vi utmanar medborgarna och blivande beslutsfattare i kommunerna att rakryggat verka för en bra ålderdom. Se ålderdomen med nya ögon! Att åldras är inte en sjukdom, ej heller ett problem, utan en naturlig del av livet.

Att åldras berör boendet, trafiken, handeln och tjänsterna, kultur, informationsteknik och även obehindrad rörlighet. Detta är inte enbart social- och hälsovård. I framtiden klarar vi oss inte med dagens attityd. Vi behöver en stor förändring och den behövs nu. Ålderdomens frågor berör oss alla. Är du tillräckligt modig att blanda om i packen och bygga upp något nytt?

Ett gott liv och en bra ålderdom kräver fördomsfritt nytänkande och samverkan mellan olika generationer. Vi behöver en stor förändring och den behövs nu. Ålderdomens angelägenheter tillhör alla beslutsfattare. Ålderdom kan också vara roligt. Våga handla. Vinn ålderdomen och berätta för andra hur det går till!

JUST DU: VINN ÅLDERDOMEN I DIN EGEN VARDAG

En bra ålderdom uppstår genom handling. Fundera hur du kan främja ett kvalitativt åldrande i din närkrets och i ditt yrke. Hur vinner du ålderdomen - för din mormor, farmor, morfar, farfar, mamma, pappa, för din granne och dig själv? Dela dina idéer och ge ett löfte! Utmana dina vänner och bekanta och beslutsfattarna på ditt eget område att ge sina egna löften!

Deltagare i Valtaa vanhuus - Med Ålderns Rätt -nätverket

Folkhälsans förbund

Folkhälsan är en allmännyttig social- och hälsovårdsorganisation med 97 lokala föreningar. Folkhälsans förbund rf koordinerar och utvecklar Folkhälsans hälsofrämjande medborgarverksamhet. Folkhälsans förbund är indelat i regionala enheter och har dessutom två program: livsstil (fysisk aktivitet, kost, vila, ungdomsarbete, sexuell hälsa) samt familjer och relationer.

Äldreinstitutet

Äldreinstitutet står för sakkunskap i ett gott åldrande.
Äldreinstitutet forskar, utvecklar, utbildar och publicerar.

Miina Sillanpää Stiftelsen

Miina Sillanpää Stiftelsen utvecklar och stöder rehabilitering och åldringsarbete, främjar forskning och utveckling på branchen och tar delta i social opinionsbildning.

Settlementförbundet

Settlementförbundet är en levnadsloppsorganisation som utför bildnings- och socialarbete och består av 34 lokala settlement och 8 distriktsorganisationer för de unga inom settlementen runtom i Finland.

Finlands Seniorrörelse

Finlands Seniorrörelse rf är en partipolitiskt obunden, riksomfattande intresseorganisation som arbetar för seniorer och åldringar, med målsättningen att mångsidigt bygga upp ett värdigt åldrande och att garantera en trygg ålderdom åt seniorer, ålderstigna och gamla människor.

Förbundet Service för Äldre

Förbundet Service för Äldre är en nationell organisation med utvecklings-, expertis- och lobbyinguppgift. Förbundet har 69 medlemsorganisationer, som lokalt tjänar över 20 000 äldre i Finland.